Ocenění


Cena důvěry Zlatý OTIS

Nejprestižnější soutěž v odvětví farmaceutickém a lékařském v Polsku. Kapitula orgánu Ceny důvěry Zlatý OTIS odměňuje firmy a jejich výrobky, které se zvlášť vyznačují svou kvalitou a účinkem, a tím i úspěšným odbytem. Výrobky DuoLife vyznamenané certifikátem Cena důvěry Zlatý OTIS jsou důkazem popularity, jakou má značka nejen v odvětví wellness, ale i uznání ze srany nejnáročnějších zástupců v medicíně a farmaceutice. 

Neobsahuje GMO - certifikát kvality

Firma může obdržet tento certifikát pouze v případě, že na žádné z etap výroby a zpracování nebyly používány složky geneticky modifikované a finální produkt je neobsahuje. Program NEOBSAHUJE GMO - CERTIFIKÁT KVALITY je jasným důkazem, že výrobky DuoLife nemají absolutně žádné geneticky modifikované složky. 

Certifikát bezpečnosti

Certifikát bezpečnosti uděluje nestranně a v řádném certifikačním procesu vysoce kvalifikovaný tým. Certifikát bezpečnosti a Evropský  certifikát bezpečnosti jsou výrazem důvěry člověka k instituci, která chrání jeho život a majetek a je také výrazem důvěry spotřebitele k výrobci nebo poskytovateli služby, kterou vyjadřuje nákupem výrobků či využitím služeb. 

Ekokvalita roku 2015

V průběhu II. Evropského kongresu kvality byly uděleny mj. ceny Eko kvalita roku 2015. Toto vyznamenání se uděluje hospodářským subjektům, které vynakládají veškeré úsilí pro to, aby jimi nabízené výrobky, jakož i celý proces jejich vytváření a získávání složek pro jejich výrobu, byl v souladu s nejpřísnějšími normami. Udělení této ceny je podmíněno zejména zavedením účinných opatření pro ochranu a ekologii životního prostředí, stálým monitoringem kvality, dlouhodobými investicemi a moderními řešeními. Linku DuoLife Medical Formula uznala Kapitula soutěže za produkt, který splňuje veškeré tyto požadavky. 

Certifikát evropského centra kvality a propagace ISO 22000

Certifikát Evropského centra kvality a propagace ISO 22000 uděluje nestranně a v řádném certifikačním procesu vysoce kvalifikovaný tým. Vyznamenání od Evropského centra kvality a propagace je znamením pro zákazníka, že výrobky DuoLife, které jsou používány v souladu se zásadami správného dávkování, pracují ve prospěch lidského zdraví. Účelem programů ECKP je vybrat podnikové elity, které na trhu EU nabízejí výrobky a služby nejvyšší jakosti, které se vyznačují tím, že neškodí životnímu prostředí, jsou zdraví prospěšné a zaručují vysokou bezpečnost. 

Certifikát Evropského centra kvaliti a propagace ISO 9001

Certifikát Evropského centra kvality a propagace ISO 9001 je mezinárodní ocenění udělované nejlépe zorganizovaným systémům řízení jakosti v organizaci. Hospodářské subjekty, které toto prestižní ocenění obdrží, musejí splňovat osm restriktivních norem, kam patří orientace na zákazníka, výkonné řízení udávající správný směr rozvoje, silné zapojení těch, kteří organizaci budují, příslušný, systémový přístup, vysoká kvalita realizovaných procesů, analytický přístup v procesu rozhodování, vytváření výhodných a dobrých vztahů s dodavateli materiálu a služeb a stálé zdokonalování účinných procesů. 

Evropská záruka nejvyšší kvality

Certifikát Evropská záruka nejvyšší kvality je jedním z nejprestižnějších programů, které vyrůstají z nových direktiv EU k systémům kvality, norem ISO, procedur spojených se systémy řízení a jakosti. Nositel certifikátu Evropské záruky nejvyšší kvality je podnikatel moderního typu. 

Úspěch roku 2014 a 2015

Soutěž, na níž jsou předváděny nejlepší podnikatelské postupy a na které jsou vyznamenávány významné osobnosti polské kulturní scény a zástupci nejúspěšnějších podniků v svém oboru. Značka DuoLife, která se takto dostala na pozici lídra na trhu wellness, byla odměněna v této prestižní soutěži již dvakrát. 

Věnec spotřebitelů Odhalení 2015

Nejprestižnější polské spotřebitelské referendum, jehož účelem je každým rokem zvolit nejpopulárnější výrobky a značky ve své kategorii. Značka DuoLife byla vyznamenána Věncem spotřebitelů v kategorii Odhalení roku 2015 za jeden z nejpopulárnějších a oceňovaných výrobků na polském trhu. Tento výsledek je dalším důkazem toho, jak spotřebitelé důvěřují značce DuoLife.

Nadace pro rozvoj kardiochirurgie

Nadace pro rozvoj kardiochirurgie Z. Religi se zabývá podporou rozvoje polské kardiochirurgie a zavádí do klinické praxe moderní metody a technologii v oblasti léčení srdečních onemocnění. Zabývá se také propagací a podporou transferu poznatků z oblasti moderní kardiochirurgie mezi Polskem a rozvojovými zeměmi. Tato nadace spolupracuje s hospodářskými subjekty a institucemi propagujícími aktivní, zdravý životní styl, racionální výživu a přírodní dovybavení organismu nutnými složkami, což je nejlepší prevence srdečních chorob. Zvláštním způsobem vyděluje produkt DuoLife Medical Formula Pro Cardiol a poukazuje na jeho neobyčejný účinek v prevenci srdečních onemocnění. 

Podnikání se srdcem

"Podnikání se srdcem" - to je soutěž propagující organizace, které pracují podle zásady společenské odpovědnosti v podnikání. Vůdčí ideou organizátorů programu je prosazovat standardy společenské odpovědnosti podniků mezi podnikateli, místní a státní správou a všemi ostatními subjekty, které působí na trhu. CSR (corporate social responsibility) znamená odpovědnost organizace za to, jaký vliv mají její činnosti a rozhodování na společnost a životní prostředí, což je zaručeno transparentním a etickým jednáním. Takové jednání přispívá k harmonickému rozvoji, včetně blahobytu a zdraví společnosti, bere zřetel na očekávání zúčastněných stran a je integrováno s aktivitami organizace, která jej uplatňuje ve svých vztazích. 

Kvalita roku 2013/2015

Na kongresu, kde je přes 600 účastníků, jsou udělovány oficiální ceny Kvalita roku. Jediná událost takového typu v Polsku shromažďuje zástupce podnikatelů, vědy a samosprávy. Společnost DuoLife dostala tuto cenu v roce 2013 a 2015 a dostala se tak na pevnou pozici na trhu s výrobky nejvyšší kvality. K udělení této ceny poblahopřál v oficiálním dopise sám prezident Andrzej Duda, který tím ocenil vklad do hospodářství a vyjádřil uznání hodnotám, jakými se vyznamenané subjekty řídí. Kvalita roku je jedna z nejprestižnějších ocenění přiznávaných významným podnikům. 

Polská komora na využití léčivých bylin v medicíně. 

Polská komora na využití léčivých bylin v medicíně a drogerijních výrobcích je v Polsku uznávaná instituce, která má na tuzemském trhu stálou pozici v prevenci zdraví, dietetiky na podporu zdraví, kosmetologie a drogistiky, což má značný vliv na úzkou spolupráci s Polským výborem léčivých bylin a Hospodářskou komorou polské farmacie. Polská komora na využití léčivých bylin podporuje firmy a instituce, které propagují zdravý životní styl a nejvyšší jakost přírodních doplňků stravy a optimální fungování organismu. 

Luxusní značka roku 2013

Během každoročního galapředstavení "Luxusní značka roku" jsou udělovány ceny nejluxusnějším značkám a výrobkům. Výbor, který rozhoduje o udělování cen "Luxusní značka roku 2013", je tvořen zástupci různých oborů společenského a kulturního života, podnikateli, sportovci, herci a laureáty dřívějších akcí. DuoLife bylo vyznamenáno za výrobky, které se vyznačují nejvyšší kvalitou na polském trhu wellness. 

Ústav prevence zdraví

Úkolem Ústavu pro prevenci zdraví je šířit poznatky a propagovat uvědomělý styl života. Ve jménu zvýšení vědomostní báze současné společnosti v oblasti zdravotní prevence předává znalosti a vědecké zkušenosti a poukazuje na spojení mezi životním stylem, kvalitou přijímané stravy, způsobem myšlení a stavem našeho zdraví. Spolupracuje s mnohými institucemi propagujícími prevenci jako nejlepší péči o lidský organismus a předkládá možnosti, jak žít zdravě, v harmonii těla, rozumu a ducha. 

Certifikát Záruka nejvyšší kvality

Certifikát Záruka nejvyšší kvality je jedním z nejprestižnějších programů, které vycházejí z nových direktiv EU týkajících se systémů kvality, norem ISO, procedur spojených se systémy řízení a jakosti. Certifikát Záruka nejvyšší kvality, který byl udělen společnosti DuoLife, je vyznamenání pro věrohodné a solidní partnery ve vztahu mezi podnikateli a společnostmi, které jsou nakloněny spotřebitelům. Nositel certifikátu Záruka nejvyšší kvality, společnost DuoLife S. A.,  se prezentuje jako moderní podnik, který je konkurenční jak v tuzemsku tak v zahraničí. 

Zelený certifikát

Program, který vznikl s cílem podporovat a motivovat podnikatele, kteří by chtěli sladit své výrobky, služby a technologické linky s vysokými ekologickými standardy platnými v EU. Je to významný ekologický program, který důsledně podporuje podnikatele zapojené do věci ekologické bezpečnosti výrobků. Je určen majitelům firem, kteří se ve výrobním procesu řídí zásadami ekologie, a výrobky, které vytvářejí, splňují zároveň kritéria nejvyšší jakosti. Dává spotřebiteli vysvědčení, prokazující, že vyznamenané výrobky a služby jsou tvořeny s myšlenkou o životním prostředí. 

Zlatý ambasador sportu

Značka DuoLife byla vyznamenána cenou Zlatý ambadsador sportu za aktivní podporu polských sportovců. Nadace Felikse Stamma ji předává hospodářským subjektům a institucím, které se zabývají propagací, utužováním a rozšiřováním myšlenky sportu, olympijské kulturry, jakož i práce ve prospěch rozvoje a podpory všechn sportovních disciplin. Zlatým ambasadorem sportu se stávají ty firmy, které se rozhodly podporovat polské sportovní talenty. 

Cena Zlatý OTIS 2016

Prestižní ocenění, které uděljí spotřebitelé farmaceutickým firmám za jejich výrobky. Cena důvěry "Zlatý OTIS" splňuje tři funkce: vzdělávací, spotřebitelskou a sociální. Vyszamenání firmy cenou zlatého OTISU je pocta těm, kteří si díky své práci nad dosažením nejvyšší kvality získali důvěru tisíců zákazníků. S ohledem na skutečnost, že ji udělují spotřebitelé, je považována za jednu z největších poct. 

Značka kvality JCI

Ústav pro kvalitu Jagellonského centra inovací vysoce hodnotí výrobce kosmetických přípravků, doplňků stravy a zdravé výživy, kteří kladou zvláštní důraz na nejvyšší světovou jakost nabízených výrobků. Na základě pečlivých analýz se zjišťuje, zda dané výrobky splňují nejpřísnější normy a evropské požadavky. Doplňky stravy DuoLife den a noc  byly vyzdviženy za svoji nepochybně vysokou kvalitu a doposud vzácná řešení, která byla aplikována ve stadiu sestavování složení plánování výroby. Výsledky analýz prokázaly, že tato řešení přinášejí plody vytvářením přírodních výrobků v neobyčejně vysoké kvalitě.